Försäljningsvillkor Sadelförmedling


Här kan du läsa om villkor för sadelförmedling, det är samma text som står i avtalet som vi upprättar i samband med att du lämnar in din sadel till försäljning. 

Villkor Försäljningsuppdrag Sadel eller annan utrustning
Frågor eller ändringar av detta avtal besvaras och kommuniceras ENDAST via mejl: sadel@byhorse.se

1. Avtal
- By Horse Sweden AB (BYH) åtar sig att sälja ovanstående sadel/utrustning till angivet pris.
- Säljaren äger rätten att sänka eller höja priset på inlämnad vara.
- Vid prisförändring ska detta kommuniceras via mail till sadel@byhorse.se.

2. Provision Sadlar:
- Provision utgår med 20% av försäljningspriset
- Lägsta provision är 3500 kr - Högsta provision är 6500 kr
- Inlämning av sadel kostar 500 kr, detta dras av från provisionen när sadeln är såld men återbetalas ej om sadeln hämtas ut av ägaren utan försäljning.

Övrig utrustning:
- Provision utgår med 30% av försäljningspriset
- Lägsta provision 1000 kr
- Högsta provision är 30% Provision utgår endast om varan har blivit såld

3. Avtalets giltighet
- Uppdraget gäller tillsvidare.
- BYH äger rätt att säga upp avtalet med 30 dagars varsel. - Säljaren äger rätt att med 7 dagars varsel hämta ut sin sadel och detta kommuniceras via mail sadel@byhorse.se. Sadeln hämtas i butik under öppettid alternativt kan sadeln skickas mot en frakt- kostnad om enligt prislista.
- Säljaren måste kunna uppvisa legitimation och sin kopia av avtalet vid uthämtande av sadel.

4. Handhavande av sadeln/utrustning
- Säljaren tillåter att sadeln får provas med full utrustning.
- Säljaren tillåter att sadeln skickas till spekulanter med Postnord, DHL eller annan av BYH godkänd fraktfirma.
- Säljaren tillåter att köparen har öppet köp i upp till 14 dagar enligt distansköplagen.
- Säljaren har förståelse för och godkänner att ett lättare slitage kan förekomma på varan trots att alla inblandade parter hanterar varan med största försiktighet.

5. Ansvar
- BYH har en ansvarsförsäkring som omfattar skada, förlust, transportskada eller annan ekonomisk skada för säljaren.
- Säljaren ansvarar för att ha sin sadel försäkrad mot stöld, inbrott, brand  tills dess att varans nya ägare har erlagt full köpeskilling.
- Säljaren ansvarar för att sadeln är försäkrad i sin frakt till BYH.

6. Utbetalning
- Utbetalning av sålda sadlar sker löpande ca 45 dagar efter försäljningsdatum, dvs det datum som inträder efter att perioden för öppet köp har löpt ut.
- Försäljningsprovisionen dras av från utbetalningen.
- BYH äger rätt att dra eventuellt obetalda fakturor som fraktkostnader eller sadelmakeritjänster.

7. Frakt/kostnader
- Eventuella frakter till eller från säljaren bekostas i samtliga fall av säljaren. I de fall BYH skickar är sadeln alltid försäkrad.

(uppdaterad 2023-07-25)