Hyrköp av sadel


När hästen är ung, varit skadad eller av andra orsaker ändrar sig mycket i kroppen kan hyrköp av sadel vara ett alternativ. 

Hyrestiden kan vara 1-6 månader. Du kan när du vill under hyrestiden välja att köpa sadeln och du får du tillgodoräkna dig dina inbetalda hyror. Avgifter och eventuell ränta på grund av försenad inbetalning får inte tillgodoräknas.

En uppläggningsavgift 350kr och aviavgift 45kr/ månad tillkommer.