Hantering av personuppgifter


By Horse Sweden är är förpliktigade att upprätthålla god informationssäkerhet för våra kunder och hantera all personlig information på ett, enligt Allmänna datorskyddsförordningen, säkert och krypterat sätt. Vi utbyter ej och säljer inte personuppgifter till tredje part.

Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta  oss via e-post (sadel@byhorse.se).

1. Varför samlar vi personuppgifter och vilken information lagrar vi

Vi samlar och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommit i kontakt med dig. Vi lagrar följande personuppgifter för de ändamål som anges här:

  • Registrering av säljordrar i vår butik Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
  • Fullföljda köp i vår webbshop Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
  • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och information Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på ditt samtycke.
  • Skicka personliga erbjudanden marknadsföring och reklam via SMS, e-postadress, internet och sociala medier. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, beteendemönster från byhorse.se, tidigare köphistorik på byhorse.se. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
  • Deltagande i tävlingar I By Horse Sweden:s regi Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på ditt samtycke.
  • Svara på förfrågningar till kundservice Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell övrig personlig information som kan uppkomma vid kontakt med oss. Hanteringen av personuppgifter kan variera utifrån kundens frågor.
  • Säkerställa goda kundupplevelser på byhorse.se genom användning av cookies. Behandling av dina personuppgifter baseras på val du gör utifrån intressen. Vi har fastställt att detta är nödvändigt för att anpassa och utveckla vår webbshop i syfte att erbjuda den bästa tänkbara servicen till våra kunder. 

UTLÄMNADNE AV PERSONUPPGIFT TILL ANDRA

Vi lämnar inte dina personuppgifter till någon annan om det inte finns laglig grund för ett sådant förfarande. Exempel på sådan grund är vanligtvis ett uttalat samtycke från dig eller ett juridiskt beslut som ålägger oss att tillhandahålla informationen.