Reklamation


Skulle det vara så oturligt att du har mottagit en vara som det är något fel på så vi kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig så fort som möjligt.

Kontakta oss via vår kundmail sadel@byhorse.se.

När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt ordernummer, fullständigt namn, telnummer, vilken vara det gäller och vad det är för fel på varan. Bifoga en bild(er) på felet. Det gör att vi i många tillfällen kan lösa ditt ärende mycket snabbare.

Begagnade sadlar omfattas normalt inte av vår reklamation utan köpes i befintligt skick. Har du frågor kring garantier (gäller endast nya sadlar) är du välkommen att kontakta oss.

Ev frakt-, sadelmakeri- eller andra kostnader förenade med en reklamation betalas av dig som kund. Skulle det vara så att det i ärendet visar sig att By Horse Sweden skall reklamera sadeln, så står By Horse Sweden för dessa kostnader.

UTREDNING AV PRODUKTEN

Vid en reklamation görs en utredning av produkten. I vissa fall får vi skicka reklamationen vidare för utredning hos leverantören eller av sadelmärket auktoriserad sadelmakare (gäller ej begagnade varor). Dina åsikter som kund värderas högt, därför ber vi dig att kontakta oss vid åsikter eller bekymmer. När vi har mottagit din vara kommer vi att behandla ditt ärende inom 30 dagar.

Så fort utredningen är färdig får du besked från oss, om din reklamation är godkänd eller ej.

BESKED FRÅN BY HORSE SWEDEN

Vi vill göra dig uppmärksam på att reklamationsrätten gäller produktionsfel av vara och inte fel orsakade av normalt slitage eller föråldrande av produkt. En reklamation skall göras så snart som möjligt efter att felet upptäckts, dock senast inom ett år från köpetillfället.